До времетрање на вонредната состојба УЈП нема да издава опомени за плаќање на данок и присилна наплата

УЈП нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година Согласно, Службен весник на РСМ број 140 од 29 мај 2020 година во кој е објавена Уредбата […]

Уредба за издавање ваучери на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба

Владата ја донесе Уредбата со законска сила за издавање ваучери на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба. Уредбата е дел од третиот пакет економски мерки за поддршка на граѓаните за ублажување на последиците од корона кризата и за поддршка на потрошувачката на домашни производи и услуги. […]