Пресметки на плати Извештаи за тековно работење Административна поддршка

партнер

на Вашиот бизнис

Правни услуги и консалтинг Пресметки на плати Извештаи за тековно работење Финансиска анализа

5 годишно искуство

Сметководствени услуги

Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!

Дозволете да Ви понудиме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите согласно  дефинираните позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.

Финансиско и материјално сметководство

Како фирма која оперира во пазарната економија сигурни сме дека до сега веќе ја имате имате увидено моќта на максимизирање на искористеното време. Ние Ви овозможуваме да се ослободите од стегите на обврските и да се насочите кон Вашите цели.

Административна поддршка

Менаџментот на работното место ја олеснува комуникацијата и извршувањето на задачите. Пи Финанс се стреми кон правилна поставеност и организација на извршните процеси кои ќе можете да ги поистоветите со тоа што половина од работата е веќе завршена.

Правни услуги и консалтинг

Исполнување на неделивта врска помеѓу правниот и финансискиот сектор е несебичната соработка. Сфаќајки го значењето од истото Пи Финанс во тесна соработка со тим на правници и адвокати од Адвокатското друштво Константиновиќ & Милошевски кои Ви стојат на располагање за целокупна заштита и реализација на вашиот бизнис.

Регистрација
на фирми

Во бизнисот, времето е пари. Пи Финанс е Ваш сојузник на патот кон успехот вложувајќи ги сите расположливи ресурси, започнувајќи од тековното работење преку унапредување на Вашиот бизнис до надминување на конкуренцијата во тој сектор.

Финансиска анализа, контрола
и консалтинг

Пред се анализа на работењето на Вашата компанија за да може да се добие јасна слика за значајните оперативни, финансиски и менаџерски дејствија. Контрола на истите и извлекување на заклучок дали сето тоа е усогласено со даночното законодавство и сметководствените стандарди.

Финансиска анализа со показатели
(на месечно ниво)

Основни финансиски извештаи, Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричен тек (на месечно ниво), специјално прилагодени извештаи за финансии со акцент на консултација за понатамошни постапки за менаџерите (контрола на успешноста на фирмата), контрола и усогласување со даночната регулатива.

Ваш долгорочен партнер

во обезбедување на врвни сметководствени услуги, финансиски и даночен консалтинг.

Нашата поддршка и максимално ангажирање на ресурсите ќе бидат насочени кон реалзицаија на Вашите планови и задоволување на Вашите потреби, а притоа ќе Ви заштедиме дел од Вашето драгоцено време и пари.

0
Клиенти
0
Услуги
0
Професионалци
0
Проекти

Информации и известувања

Последни Новости

Ви треба помош?

Ќе ви се јавиме ние

Побарајте понуда и дозволете за Вас го понудиме најдоброто решение!
Побарајте подетални информации и цени за Вашите потреби.