Ние Ви нудиме и правни услуги и консалтинг!

pf
Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!
👉 Ние Ви нудиме и правни услуги и консалтинг!
Исполнување на неделивата врска помеѓу правниот и финансискиот сектор е несебичната соработка. Сфаќајки го значењето од истото Пи Финанс во тесна соработка со тим на правници и адвокати од Law firm KM/Konstantinovic&Milosevski Адвокатското друштво Константиновиќ & Милошевски, кои Ви стојат на располагање за целокупна заштита и реализација на Вашиот бизнис.
➡️✅ Комерцијални договори!
➡️✅ Измена на акт за основање (измена на основач, седиште, назив на фирма, подружница, основачки влог)!
➡️✅ Акти согласно Закон за работни односи!
➡️✅ Одлуки и решенија!
➡️✅ Застапување на странски лица!
➡️✅ Постапки за јавни набавки!
➡️✅ Наплата на побарувања!
➡️✅ Осигурување (животно и неживотно)!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest