Финансиско и материјално сметководство!

185936349_308092114213956_1833017584918680163_n
Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!
Финансиско и материјално сметководство!
Како фирма која оперира во пазарната економија сигурни сме дека до сега веќе ја имате имате увидено моќта на максимизирање на искористеното време. Ние Ви овозможуваме да се ослободите од стегите на обврските и да се насочите кон Вашите цели.
👉 Ние Ви нудиме неделно превземање на документација:
➡️✅ Фактури (влезни и излезни)!
➡️✅ Изводи (денарски и девизни)!
➡️✅ Благајна!
➡️✅ Патни налози!
➡️✅ Поставување на работни процеси во рамките на Меѓународни Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ)!
➡️✅ Усогласување на финансиска состојба со соработници!
➡️✅ Подготовка и изработка на плата!
➡️✅ Влезни калкулации и следење на залиха!
➡️✅ Организирање на попис (утврдено во законски рамки)!
➡️✅ Усогласување на финансиско и материјално сметководство!
➡️✅ Наплата на побарување!
➡️✅ Пресметка и управување со даноци од секој карактер!
➡️✅ Даночен консалтинг!
За повеќе информации контактирајте нè на 📲072/216-931 или посетете ја нашата веб страна:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest