Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!

182858735_303658301324004_4490229999404380340_n
Грижата за нашите клиенти и нивните потреби е на прво место!
Како фирма која оперира во пазарната економија сигурни сме дека до сега веќе ја имате имате увидено моќта на максимизирање на искористеното време. Ние Ви овозможуваме да се ослободите од стегите на обврските и да се насочите кон Вашите цели.
✅ Финансиско и материјално сметководство!
✅ Неделно превземање на документација!
✅ Административна поддршка!
✅ Правни услуги и консалтинг!
✅ Регистрација на фирма!
✅ Финансиска анализа, контрола и консалтинг!
✅ Финансиска анализа со показатели (на месечно ниво)!
✅ Дополнителни услуги – Стандардизирани барања за услуги од клиенти!
За повеќе информации контактирајте нè на 072/216-931 или посетете ја нашата веб страна:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest