Доверете го Вашиот бизнис во наши раце!

pi finance 7.4

Пред се потребна Ви е анализа на работењето на Вашата компанија, за да може да се добие јасна слика за значајните оперативните, финансиските и менаџерските дејствија.

Ние ќе се погрижиме за контролата на истите и извлекување на заклучок дали сето тоа е усогласено со даночното законодавство и сметководствените стандарди.

Советодавните услуги кои ги нудиме се базирани на претходни информации, а се однесуваат на ефикасност и ефективност во искористување на ресурсите и знаењето.

За повеќе информации контактирајте нè на 072/216-931 или посетете ја нашата веб страна:
www.pifinance.mk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest