Доверете го Вашиот бизнис во наши раце!

Пред се потребна Ви е анализа на работењето на Вашата компанија, за да може да се добие јасна слика за значајните оперативните, финансиските и менаџерските дејствија. Ние ќе се погрижиме за контролата на истите и извлекување на заклучок дали сето тоа е усогласено со даночното законодавство и сметководствените стандарди. Советодавните услуги кои ги нудиме се […]