Дозволете да Ви понудиме услуги со висок квалитет!

pi finance 1
НАЈДОБРИОТ ПАРТНЕР НА ВАШИОТ БИЗНИС!
Грижата за нашите клиенти е секогаш на прво место!
Дозволете да Ви понудиме услуги со висок квалитет:
➡️Финансиска анализа, контрола и консалтинг;
➡️Финансиска анализа со показатели (на месечно ниво);
➡️Правни услуги и консалтинг;
➡️Пресметки на плати;
➡️Извештаи за тековно работење;
➡️Финансиско и материјално сметководство;
➡️Административна поддршка;
➡️Регистрација на фирми;
За повеќе информации контактирајте не на 072/216-931 или посетете ја нашата веб страна: www.pifinance.mk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest