Доверете го Вашиот бизнис во наши раце!

143479416_241308694225632_4574034514220452250_o
Ви препорачуваме дека, без разлика дали сте сопственик на мал бизнис кој сака да го максимизира својот профит, големо претпријатие кое се насочило кон минимизирање на трошоците и зголемување на кванититетот и квалитетот, претпријатие кое сака да креира, ние Ви стоиме на располагање.
Нашата поддршка и максимално ангажирање на ресурсите ќе бидат насочени кон реалзицаија на Вашите планови и задоволување на Вашите потреби, а притоа ќе Ви заштедиме дел од Вашето драгоцено време и пари.
СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ:
➡️ Финансиско и материјално сметководство;
➡️ Административна поддршка;
➡️ Правни услуги и консалтинг;
➡️ Регистрација на фирма;
➡️ Финансиска анализа, контрола и консалтинг;
➡️ Финансиска анализа со показатели (на месечно ниво);
➡️ Дополнителни услуги – Стандардизирани барања за услуги од клиенти;
За повеќе информации контактирајте нè на 072/216-931 или посетете ја нашата веб страна
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest