Субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување за медиумските работници

Врз основа на Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите на работодавачот – медиум, за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. Правото за субвенционирање може да се оствари […]

Второто тромесечие за МОЈ ДДВ заврши, исплата ќе се врши во август

На  30.06.2020 година Управата за јавни приходи, извести дека второто тримесечје од 2020 година за поврат на ДДВ кај физичките лица заврши. Во ова тримесечје за април, мај и јуни 2020 регистрирани се нови 24.974 корисници на апликацијата мој ДДВ, а скенирани се вкупно 41.650.814 фискални сметки, направен промет од 21.414.380.426,00 денари, а вкупниот поврат […]

Уредба за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот

Во „Службен весник на РСМ“ бр.153/20 објавена Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID – 19, периодот со која Уредба се уредуваат сите услови, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва со цел да […]

Продолжува ослободувањето од плаќање на аконтации за ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

  Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави измена на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат […]

Продолжува ослободувањето од плаќање на износот на Аконтации за ДАНОК НА ДОБИВКА

Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави измена на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Обврзниците на данокот на добивка, а кои имаат претрпено штети во своето работење заради ширењето на Коронавирусот […]