Уредба за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба

COVID-19-PIC

Во “Службен весник на РСМ” од 27.05.2020 година се објави Уредбата за ФИНАНСИСКА ПОДРШКА на граѓаните и вработените лица со низок доход, младите лица на воздраст од 16 до 29 години и здравствените работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од КОВИД-19 со издавање на домашна платежна картичка наманета за купување на Македонски производи и услуги за време на вонредна сосотојба.

Повеќе информации се достапни во УРЕДБАТА

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest