УЈП ги известува граѓаните да ги проверат Годишните даночни пријави

UJP-10

Управата за јавни приходи упати апел до регистрираните корисници на системот „е-Персонален данок“ да извршат увид во Годишната даночна пријава за 2019 година преку своите кориснички профили.
Граѓаните може да ја потврдат или корегираат Годишната даночна пријава за 2019 година, најдоцна до истекот на крајниот рок 31.05.2020 година.

По истекот на законскиот рок на 01.06.2020 година, Годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, согласно последниот статус на Годишната даночна пријава – потврдена или коригирана, а службено ќе бидат потврдени и оние Годишните даночни пријави, кои од страна на физичко лице не се ниту потврдени, ниту коригирани.

Годишната даночна пријава за 2019 година која граѓанинот ја корегирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе биде одобрена од службено лице на Управата за јавни приходи.
Доколку службеното лице не ја одобри пријавата ќе следи донесување на Решение за утврдување на данокот на доход за 2019 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest