УЈП го објави новото работно време со странки

Согласно Одлуката за утврдување на распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.92 /2020 од 06/04/2020, и воведување на забрана на движењето за сите граѓани на ниво на целата територија на Република Северна Македонија, секој работен ден, […]

Поддршка за исплата на платите до 14.500 МКД месечно по работник за месеците Aприл и Mај 2020 година

Во Службен весник на РСМ, бр. 93 од 7.4.2020 година објавена е Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор за исплата на платите за месеците Aприл и Mај 2020 година. Кои услови треба да ги исполни работодавачот-барател на финансиска поддршка ? a) намалувањето на вкупните приходи на работодавачот-барател на финансиска […]