Известување од Централен регистар

CENTRALEN-10

Соопштение за корисниците на услугите на Централен регистар за превенција од вирусот covid-19

Почитувани Корисници,

Согласно заклучоците на 15-та редовна седница Владата на Република Северна Македонија и
информацијата на Управувачкиот комитет за координација и управување со кризи и за преземање
дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по сугестија на
Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, Ве информираме дека
Централниот регистар на Република Северна Македонија се вклучува во превенција од вирусот и
апелираме во следниот период почесто да се користат електронските услуги на Централниот
регистар, а физичката посета на шалтерите да биде направена само во случај на неодложна
работа.
Воедно, Ве информираме дека ќе биде засилена телефонската и техничката поддршка од страна
на сите вработени на Централниот регистар, со цел заеднички да се вклучиме во заштита и
превенција од вирусот.
Линкови до е-услугите на Централен регистар:
Е-потврди http://www.crm.com.mk/CRIS/
Дистрибутивен систем http://www.crm.com.mk/DS/Default.aspx?MainId=9&nId=12
Е-регистрација http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/redefault.aspx
За сите дополнителни потреби, обратете се на официјалниот контакт број: 02/3288-100
За информации и техничка помош од страна на Централниот регистар, контактирајте не на
следниве e-mail адреси или директно на телефонските броеви:
e-registracija@crm.org.mk
Техничка поддршка: +389 2 3288-298
Правна поддршка: 078-490-080; 078-490-267
e-podnesisam@crm.org.mk
Теничка помош за е-поднеси сам 02/3288-601
godishnismetki@crm.org.mk
Контакт тел. за годишни сметки
РРК Тетово 078/490-079 и 078/490-092
РРК Охрид 078/490-158 и 078/490-027
РРК Битола 078/490-192, 078/490-173
РРК Прилеп 078/490-216
РРК Велес 078/490-116
РРК Штип 078/490-244 и 078/490-239
РРК Струмица 078/490-281
РРК Куманово 078/490-137 и 078/490-134
РРК Кочани 078/490-190

РРК Скопје +389 2 328829
Интернет дистрибутивен систем (е-потврди)
Контакт – Одделение за маркетинг и односи со јавност
Тел: 078/490-940
marketing@crm.org.mk
Reklamacii@crm.org.mk
Со Почит,

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest